UWB Crest

Links

Mae Grŵp Twristiaeth Gyfrifol Cymru yn rhannu ymrwymiad yr ‘International Centre for Responsible Tourism’ a’i sefydliadau cysylltiedig o amgylch y byd, i weithredu egwyddorion Twristiaeth Gyfrifol a grynhoir yn y Datganiad ar Dwristiaeth Gyfrifol mewn Cyrchfannau a ddaeth i’r amlwg o’r Gynhadledd Ryngwladol gyntaf ar Dwristiaeth Gyfrifol mewn Cyrchfannau yn Cape Town yn 2002 (digwyddiad cyfochrog swyddogol yn Uwchgynhadledd y Byd ar Ddatblygu Cynaliadwy a gynhaliwyd yn Ne Affrica).

Chwaer sefydliadau:

ICRT Awstralia www.icrtourism.com.au

ICRT Belize www.icrtbelize.org

ICRT Canada http://icrtcanada.ca/

ICRT Yr Almaen www.icrt-germany.org

ICRT India http://responsibletourismpartnership.org/ICRTIndia.html

ICRT De Affrica http://www.haroldgoodwin.info/uploads/ICRTSAflyer.pdf

ICRT Sbaen http://iberoamerica.icrtourism.org

ICRT Gorllewin Affrica http://icrtwestafrica.org

Ceir rhestr o sefydliadau Twristiaeth Gyfrifol eraill o amgylch y byd yn http://www.responsibletourismpartnership.org/RTWorld.html

Ceir manylion y cynadleddau rhyngwladol mewn Twristiaeth Gyfrifol mewn Cyrchfannau yn www.artyforum.info/rtd.html