UWB Crest

Scope

Gweithgarwch Grŵp Twristiaeth Gyfrifol Cymru

Mae Grŵp Twristiaeth Gyfrifol Cymru wrthi’n datblygu’r syniadau a’r mentrau canlynol:

  • Sgwrs genedlaethol ar y cwestiwn: Beth yw pwrpas twristiaeth yng Nghymru?
  • Twristiaeth gynaliadwy mewn parciau cenedlaethol ac ardaloedd gwarchodedig eraill
  • Gweithio gydag Ysgol Busnes Bangor ar elfen dwristiaeth ar gyfer y radd MBA newydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol
  • Symposiwm ar “Dwristiaeth Geltaidd” i academyddion ac eraill sydd â diddordeb mewn sut mae twristiaeth yn ymwneud â diwylliant a threftadaeth ac yn cyfrannu at hynny
  • Symposiwm rhyngwladol lefel uchel ar Dwristiaeth a Bywoliaeth, i’w gynnal yn Beijing, Tsieina

Adeiladu ar gryfderau a phrofiad ymchwil arbenigol ym Mangor a sefydliadau eraill yng Nghymru, i ddatblygu rhaglen o ymchwil a symposia sy’n ymdrin â’r cwestiwn: Sut fyddai Twristiaeth Gyfrifol yn Antarctica yn edrych?

Os oes gennych chi syniadau eraill, neu’r hoffech fod yn rhan o’r mentrau hyn, cysylltwch â ni: e.m.young@bangor.ac.uk